دسته بندی: 18 بهمن 1401

فیروزآباد/برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری ازخودکشی باهمکاری واحداورژانس بهزیستی فیروزآباد

به مناسبت فرارسیدن دهه کرامت کارگاه آموزشی پیشگیری ازخودکشی باهمکاری واحداورژانس بهزیستی فیروزآبادبرگزارگردید به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان

ادامه مطلب