دسته بندی: شهرستان شیراز

مصاحبه-دفترخبر-جشن هفته بهزیستی حضور دفتر خبر و مصاحبه با محمدصادق صفرپور شهردار فسا ، فاطمه رضائیان رئیس اداره بهزیستی ،

ادامه مطلب

مراسم اختتامیه نمایشگاه توانمندیها و صنایع دستی گروههای هدف بهزیستی شهرستانهای فیروزآباد،فراشبند و کازرون

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد ، نمایشگاه توانمندیهای گروههای هدف بهزیستی شهرستانهای فیروزآباد ، فراشبند و کازرون

ادامه مطلب