برگزاری مراسم بزرگداشت روز صنایع دستی

مراسم بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی در مجتمع شهید عمادی شهرمادر سلیمان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان پاسارگاد : این مراسم که توسط مرکز مثبت زندگی  ۱۰۵۵۸ ،با همکاری اداره بهزیستی شهرستان پاسارگاد برگزار شد، صنایع دستی مددجویان تحت حمایت اداره بهزیستی به نمایش عموم گذاشته شد.در این مراسم که  مورد… ادامه خواندن برگزاری مراسم بزرگداشت روز صنایع دستی

پاسارگاد/جلسه توجیهی مسکن با هدف طرح و توضیح مباحث و‌دستورالعملهای جاری در حوزه مسکن

جلسه آموزشی مسکن در اداره بهزیستی شهرستان پاسارگاد برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان پاسارگاد:جلسه توجیهی مسکن با هدف طرح و توضیح مباحث و‌دستورالعملهای جاری در حوزه مسکن ویژه کارشناسان و مددکاران حوزه های تخصصی، تسهیلگران طرح CBR، صاحبان امتیاز و مددکاران مراکز مثبت زندگی در سالن اجتماعات اداره برگزار شد. در… ادامه خواندن پاسارگاد/جلسه توجیهی مسکن با هدف طرح و توضیح مباحث و‌دستورالعملهای جاری در حوزه مسکن

پاسارگاد/مشاوره عمومی پیشگیری از آسیب ها

جلسه مشاوره عمومی پیشگیری از آسیب ها در مرکز مثبت زندگی ۱۰۵۵۸ پاسارگاد برگزار شد.به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان پاسارگاد:در این جلسه که به همت همکاران شاغل در مرکز مثبت زندگی ۱۰۵۵۸ و ساسان هوشیار برگزار شد، هوشیار کارشناس ارشد روانشناسی بالینی توضیحاتی را بصورت عمومی در مورد پیشگیری از آسیب ها ،به… ادامه خواندن پاسارگاد/مشاوره عمومی پیشگیری از آسیب ها