دسته بندی: اسلایدر لارستان

ناحیه ۳ بهزیستی شیراز|بازدید سرپرست و کارشناسان توانبخشی ناحیه ۳ بهزیستی شیراز از مرکز توانبخشی روزانه معلولین ذهنی بالای ۱۴ سال نرجس

به گزارش روابط عمومی مدیریت بهزیستی شهرستان شیراز در ادامه ارزیابی مراکز تحت نظارت، رزمجویی سرپرست در معیت کارشناسان توانبخشی

ادامه مطلب

قیروکارزین|برگزاری نشست هم اندیشی کارشناس بهزیستی وکارشناس شبکه بهداشت و درمان در راستای اجرای بهینه ی برنامه های دفتر پیشگیری از معلولیت ها در خصوص انجام مشاوره ی ژنتیک نشستی با حضور رضایی کارشناس پیشگیری بهزیستی قیروکارزین با طاهری کارشناس شبکه بهداشت و درمان تشکیل گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان قیروکارزین در این جلسه در خصوص انجام مشاوره و آزمایش ژنتیک و خدماتی

ادامه مطلب