دسته بندی: خبر ویدیویی

بازدید مدیر کل امور کودکان و نوجوانان بهزیستی کشور,مدیر کل و معاون امور اجتماعی بهزیستی فارس از خانه های کودک و نوجوان شمال و مرکز استان فارس

بازدید مدیر کل امور کودکان و نوجوانان بهزیستی کشور,مدیر کل و معاون امور اجتماعی بهزیستی فارس از خانه های کودک

ادامه مطلب

ارسنجان|دیدار مدیر کل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور و مدیرکل بهزیستی فارس با فرزندان مراکز شبه خانواده شهرستان ارسنجان 

مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشورمدیرکل بهزیستی فارس و هیات همراه از دو مرکز شبه خانواده شهرستان

ادامه مطلب