دسته بندی: بهزیستی فارس

برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از خودکشی ویژه مددکاران کمیته امداد امام خمینی (ره) توسط مددکار مرکز اورژانس اجتماعی اداره بهزیستی شهرستان زرین دشت

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان زرین دشت: کارگاه پیشگیری از خودکشی جهت دانش افزایی مددکاران کمیته امداد توسط

ادامه مطلب