دسته بندی: به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان قیروکارزین حضورمحمد پور کارشناس مسئول و مددکاران مرکز مثبت زندگی 4917 در شهرستان جهرم جهت پایش پرونده های امداد بگیران .این برنامه روز یکشنبه ۱۴۰۱/۰۵/۰۲

گزارش تصویری|نشست سردار سرتیپ پاسدار رهام بخش حبیبی فرمانده انتظامی استان فارس و همراهان با مدیر کل و معاونین بهزیستی فارس

گزارش تصویری|نشست سردار سرتیپ پاسدار رهام بخش حبیبی فرمانده انتظامی استان فارس،سرهنگ زارعی رئیس دفتر فرمانده انتظامی استان فارس، سرهنگ

ادامه مطلب