دسته بندی: نمایشگاه توانمندیهاوصنایع دستی شهرستانهای فیروزآباد،کازرون وفراشبنددرهفته بهزیستی درپارک ولی عصرعج فیروزآباد

گزارش تصویری|نشست سردار سرتیپ پاسدار رهام بخش حبیبی فرمانده انتظامی استان فارس و همراهان با مدیر کل و معاونین بهزیستی فارس

گزارش تصویری|نشست سردار سرتیپ پاسدار رهام بخش حبیبی فرمانده انتظامی استان فارس،سرهنگ زارعی رئیس دفتر فرمانده انتظامی استان فارس، سرهنگ

ادامه مطلب