محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

ارسنجان|بازدید سرزده سرپرست بهزیستی از مراکز مثبت زندگی در ارسنجان

خدارحیمی سرپرست بهزیستی ارسنجان به همراه اعضای تیم تخصصی نظارت بر مراکز تحت نظارت، از مراکز مثبت زندگی کد ۸۰۷،۶۵۵۵،۴۱۵۶ و ۵۸۹۳فعال در شهرستان بازدید نمود.
به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان ارسنجان، هادی خدارحیمی سرپرست بهزیستی،ضمن بازدید از بخش های مختلف مراکز مثبت زندگی، نحوه عملکرد آن مرکز در خدمت رسانی به جامعه هدف را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد و با مسئول مراکز دیدار و جهت ارائه راهکار برای بهبود کیفی خدمات گفتگو کرد.
وی در این بازدید، اهمیت به وضعیت مناسب سازی مراکز، نحوه ارائه خدمات الکترونیک و برخط، حضور مسئول فنی و مددکاران و نحوه وکیفیت ارائه خدمات به مددجویان و معلولان تحت پوشش و لزوم اشراف مددکاران بر دستورالعمل های به روز سازمان و در دسترس بودن پروانه فعالیت مراکز را برشمرد و مورد بررسی قرار داد.
انتها/اسکندری