محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

بازدید ریاست دادگستری و دادستان از مراکز تحت نظارت بهزیستی

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان نی ریز در اولین روز از از هفته قوه قضائیه ریاست دادگستری و دادستان به همراه سرپرست اداره از خانه کودک و نوجوانان رقیه خاتون و مرکز شبانه روزی نگهداری و توانبخشی معلولین ذهنی پویا تحت نظارت این اداره بازدید بعمل آوردند . در این بازدید غضنفر نژاد ریاست دادگستری عنوان نمودند مراجع قضایی حامی و پشتیبان محرومان بوده و از هیچ تلاشی دریغ نخواهند داشت .

روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان نی ریز