دکتر سید محمد صادق کشفی نژاد

شعار سال

خبر ویژه

بازدید معاونت امور اجتماعی بهزیستی فارس از اداره بهزیستی شهرستان خرم بید

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرم بید:

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان و کارشناسان آن معاونت از فعالیت‌های امور اجتماعی شهرستان بویژه فعالیت های اورژانس اجتماعی، فرزند خواندگی، و مرکز مثبت زندگی بازدیدکردند. همچنین در این بازدید چگونگی نحوه ی خدمات رسانی به جامعه هدف به ویژه مددجویان واحد امور اجتماعی ، نقاط قوت و چالش‌های مرکز مثبت و اورژانس اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

انتهای پیام/فاطمه رضایی