محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

بازدید معاونت امور اجتماعی بهزیستی فارس از اداره بهزیستی شهرستان خرم بید

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان خرم بید:

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان و کارشناسان آن معاونت از فعالیت‌های امور اجتماعی شهرستان بویژه فعالیت های اورژانس اجتماعی، فرزند خواندگی، و مرکز مثبت زندگی بازدیدکردند. همچنین در این بازدید چگونگی نحوه ی خدمات رسانی به جامعه هدف به ویژه مددجویان واحد امور اجتماعی ، نقاط قوت و چالش‌های مرکز مثبت و اورژانس اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

انتهای پیام/فاطمه رضایی