محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

برگزاری جلسه آموزشی به مناسبت روز جهانی ایدز توسط اداره بهزیستی وباهمکاری کارشناس شبکه بهداشت ودرمان در انجمن Aa

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی فراشبند,به مناسبت روز جهانی ایدز این اداره اقدام به برگزاری جلسه آموزشی باهمکاری کارشناس شبکه بهداشت ودرمان دربرنامه انجمن Aaباحضور سرپرست وکارشناسان بهزیستی درتاریخ ۱۴۰۱/۰٩/١٩ نمودند.ضمن شرکت دربرنامه آنها به ارائه جلسه آموزشی جهت آشنایی با ایدز وچگونگی کنترل وپیشگیری ازآن پرداخت.وسپس سرپرست بهزیستی به ارائه خدمات وهمچنین سوالات ومشکلات وپاسخگویی این انجمن پرداخت ./سمانه قاسمی نژاد