برگزاری کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی دربهزیستی لامرد

کارگاه آموزشی مهارت های زندگی ویژه مددجویان مرکز مثبت زندگی1628 شهرستان لامرد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان لامرد:

دوره اموزشی مهارتهای زندگی ویژه مددجویان با هدف بهبود عملکرد شناختی،اجتماعی،رفتاری و اهمیت استمرار آموزش در زمینه مذکور برگزار گردید.

تراکمه مدرس این دوره عنوان کرد:در دنیای پرتلاطم امروز ،انسانها با مشکلات زیادی روبرو هستند که گذر از این دوران با کمک گرفتن از دوره های روانشناسی و مهارتهای زندگی آسانتر می شود.

انتها/منفرد