محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

برگزاری کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی کودکان ویژه فرزندان مراکز شبه خانواده در داراب

کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی کودکان ویژه فرزندان مراکز شبه خانواده در داراب برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان داراب:

دوره آموزشی مهارتهای زندگی کودکان در مرکز شبه خانواده دستهای مهربان با همکاری شاکر کارشناس مسئول شبه خانواده و فاطمی کارشناس پیشگیری اداره بهزیستی شهرستان داراب برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی تعداد 12 نفر از کودکان 8 تا 12 سال آموزش دیدند.

فاطمی،مدرس،به توضیح راجع به ضرورت آشنایی با مهارتهای زندگی،مهارت خودآگاهی،شیوه های افزایش خودآگاهی با استفاده از تکنیک ها و بازی های آموزشی ویژه کودکان پرداخت و عنوان نمود:مهارتهای زندگی یکی از اساسی ترین نیازهای انسانها به ویژه کودکان می باشد.کودکان مستقر در مراکز شبه خانواده بهزیستی بدلیل شرایط خاص بیشتر از سایر کودکان در معرض آسیب های اجتماعی قرار دارند لذا با آموزش مهارتها می توان به توانمندسازی و افزایش دانش آنها در برابر مقابله با مشکلات کمک بسیاری نمود.

و در پایان کارگاه،تمرین و تکلیف در منزل جهت افزایش یادگیری به فراگیران داده شد.

انتها/رفیعی