محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

 برگزاری کارگاه مهارت های فرزند پروری با همکاری اورژانس اجتماعی بهزیستی ممسنی و مرکز مثبت زندگی دشمن زیاری

 در چهارمین روز از هفته بهزیستی با حضور کارشناس اورژانس اجتماعی در مرکز مثبت زندگی دشمن زیاری کارگاه آموزشی فرزند پروری با حضور جمعی از والدین در روستای سردشت بخش دشمن زیاری برگزار گردید.