محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

تقدیر استاندار فارس از مدیر روابط عمومی بهزیستی

لوح تقدیر دکتر محمد هادی ایمانیه، استاندار فارس در راستای اجرای ماموریت های روابط عمومی به عبدالرحمن سلیم حقیقی مدیر روابط عمومی بهزیستی فارس اعطا شد.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل بهزیستی فارس:

در متن این لوح سپاس به جهت تلاش های ارزنده در راستای اجرای ماموریت های روابط عمومی و به کارگیری هنر،مهارت و دانش در ایجاد فضایی سالم برای اطلاع رسانی به موقع،وثیق و ارتباطات صمیمانه و اثربخش بین مخاطبین و سازمان که پایه حرکت اجتماع است از مدیر روابط عمومی بهزیستی فارس تقدیر شده است.تاکید بر آگاهی بخشی و اطلاع رسانی دقیق با رعایت وجدان و اخلاق حرفه ای و احترام به حقوق افراد با حفظ حریم خصوصی و شئون انسانی که مطابق با حفظ حقوق شهروندی است بخش دیگری از متن لوح اهدایی از طرف دکتر محمد هادی ایمانیه استاندار فارس به مدیر روابط عمومی بهزیستی است.گفتنی است روابط عمومی بهزیستی فارس به تازگی به عنوان روابط عمومی برتر دستگاه های اجرایی در دور دوم سفرهای استانی ریاست جمهوری به استان فارس نیز از سمت استاندار برگزیده شده و همچنین به دلیل کسب رتبه عالی کشوری در شاخص نظام نامه روابط عمومی های بهزیستی سراسر کشور مورد تقدیر استاندار فارس قرار گرفته است.