محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

تکریم و معارفه در بهزیستی کوار

محمدرضا هوشیار مدیرکل بهزیستی استان، طی حکمی اسما هاشمی را به عنوان سرپرست اداره بهزیستی شهرستان کوار منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی شهرستان کوار، مراسم تکریم و معارفه سرپرست اداره بهزیستی شهرستان کوار با حضور اثنی عشری معاونت پیشگیری بهزیستی استان در اداره بهزیستی شهرستان کوار برگزار گردید.

گفتنی است در این آیین از خدمات صدیقه پیام رئیس سابق اداره بهزیستی شهرستان تقدیر شد و اسما هاشمی به عنوان سرپرست اداره بهزیستی شهرستان کوار منتصب گردید.

روابط عمومی اداره بهزیستی کوار