محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

جلسه امضای تفاهم نامه جهارجانبه همکاری مشترک فی مابین اداره کل بهزیستی فارس؛اداره کل امور عشایر فارس؛مدیریت آموزش و پرورش عشایر فارس و سپاه عشایر فارس برگزار شد

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل بهزیستی فارس:

این تفاهم نامه در راستای اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و به منظور گسترش خدمات توانبخشی مبتنی برجامعهCBRافراد دارای معلولیت عشایر استان فارس منعقد گردید.