محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

جلسه هم اندیشی باحضور فرماندار,نماینده بنیاد علوی وابسته به بنیاد مستضعفان ,نمایندگان اداره بهزیستی درخصوص پروژه های دردست احداث ونیمه تمام نهادهای حمایتی وخدماتی

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی فراشبند:
جلسه هم اندیشی در خصوص پروژه های در دست احداث یا نیمه تمام نهادهای حمایتی وخدماتی با حضور فرماندار , نماینده بنیاد علوی وابسته به سازمان بنیاد مستضعفان ، نمایندگان اداره بهزیستی شهرستان فراشبند وسایر اعضا درمحل فرمانداری درتاریخ ۱۴۰۱/۰٣/٣۰برگزار گردید.دراین جلسه نمایندگان بهزیستی به لزوم تخصیص اعتبار به ساخت منازل مسکونی جهت خانوارهای حداقل دارای دو معلول ، همچنین در صورت موافقت مدیر کل بهزیستی جهت راه اندازی اورژانس اجتماعی در شهرستان فراشبند ولزوم تجهیز نمودن مکان مذکور از اعتبارات بنیاد علوی در صورت امکان اشاره نمودند، که در این خصوص نماینده بنیاد قول مساعدت و همکاری دادند.
انتها/سمانه قاسمی نژاد