محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

در نخستین کارگروه آسیب های اجتماعی  مطرح شد:کارگروه آسیبهای اجتماعی و ساماندهی و پیشگیری از آسیب های فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در فرمانداری شهرستان ارسنجان برگزار شد

فضای مجازی اگرچه، عرصه‌ای نوظهور است ولی توانسته است ابعاد مختلف زندگی بشری را مورد تأثیر خود قرار دهد و به نوعی به فضای حقیقی انسانها تبدیل شده است.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان ارسنجان : ​دکتر حاج کاووس رضایی فرماندار و رئیس جلسه، ضمن خیر مقدم به مدعوین ،به منظور پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی در فضای مجازی راهکارهایی ارائه که در صورت اجرای به موقع و مناسب می توانند ثمر بخش باشد.

وی با توجه به اینکه بیشتر استفاده کنندگان از فضای مجازی نوجوانان و جوانان می‌باشند،فرهنگ سازی برای کاهش پیامدهای آن را ضروری دانست.

در ادامه خدارحیمی سرپرست اداره بهزیستی شهرستان ارسنجان و دبیر جلسه،اظهار نمود،فضای مجازی اگرچه، عرصه‌ای نوظهور است ولی توانسته ابعاد مختلف زندگی بشری را مورد تأثیر خود قرار دهد و به نوعی به فضای حقیقی انسانها تبدیل شده است. 
وی در ادامه بر ریشه یابی آسیبب ها اجتماعی فضای مجازی در شهرستان و جلوگیری از پیشرفت آن تاکید کرد و افزود: بسیاری از مسائل از خانواده شروع می‌شود و خانواده به عنوان اولین کانونی که فرد در آن قرار می‌گیرد دارای اهمیت قابل توجهی است چرا که اولین تأثیرات محیطی که فرد دریافت می‌کند از محیط خانواده است و بی توجهی و عدم کنترل و نظارت صحیح خانواده بر فرزندان در امر فضای مجازی موجب افزایش آسیب های اجتماعی در جامعه می‌شود.

در ادامه حاضرین در جلسه به بحث و تبادل نظر در خصوص بهبود وضعیت آسیب های اجتماعی پرداختند و بر پیشگیری از آسیب های اجتماعی تاکید نموده و مصوباتی جهت تعیین کمیته های تخصصی آسیب‌های اجتماعی در شهرستان به تصویب رسید.
انتها/اسکندری