محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

دیدار سرپرست و کارکنان اداره بهزیستی شهرستان کوه چنار با رئیس دادگستری، دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان به مناسبت هفته قوه قضائیه 

هادی شفیعی سرپرست اداره بهزیستی به اتفاق کارکنان این اداره با حمید تقی زاده رئیس دادگستری، احمد مولایی دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان دیدار و هفته قوه قضائیه را تبریک گفتند. در این دیدار، هادی شفیعی سرپرست اداره بهزیستی شهرستان کوه چنار گزارش کاملی از فعالیت ها و اقدامات انجام شده در حوزه بهزیستی شهرستان( آسیب های اجتماعی، راه اندازی مراکز کاهش آسیب، همکاری اورژانس اجتماعی شهرستانهای کازرون و نورآباد ممسنی و ارائه خدمات با کیفیت را ارائه کرد. در ادامه حمید تقی زاده از زحمات کارکنان این اداره در زمینه راه اندازی ۲ مرکز مشاوره و یک مرکز شنوایی سنج، صدور یک مجوز موافقت اصولی در زمینه کمپ ترک اعتیاد و دعوت به مصاحبه جهت راه اندازی مرکز مشاوره سوم و خدمات ارائه شده توسط اورژانس اجتماعی شهرستانهای کازرون و نورآباد ممسنی قدردانی نمودند و در زمینه جریمه جایگزین حبس جهت خرید وسایل توانبخشی قول مساعدت دادند. در پایان توسط هادی شفیعی از ۱۰ قضات با اهدا شاخه گل تقدیر نمودند.

 دوشنبه ۱۴۰۱/۴/۶

 روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان کوه چنار

انتها/تاج بخش