محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شیراز/ بازدید مدیر بهزیستی شیراز مرکز سالمندان روزانه شیراز

در راستای ارائه خدمات بهینه به جامعه هدف و نظارت بر کیفیت و کمیت عملکرد مراکز، دکتر محسنی مدیر بهزیستی شیراز، رستگاری رئیس مرکز تامین و توسعه گلریز و کارشناسان ناظر توانبخشی گلریز از مرکز سالمندان روزانه شیراز(کانون جهاندیدگان) بازدید نمودند.به گزارش روابط عمومی مدیریت بهزیستی شهرستان شیراز در این برنامه ضمن برگزاری نشست صمیمی با سالمندان وهیات مدیره کانون از دست آوردهای تهیه شده توسط سالمندان بازدید به عمل آمد.

انتهای پیام/ مریم زارع