محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

شیراز/ بررسی چالش های کمیسیون پزشکی با حضور مدیر بهزیستی شیراز

به گزارش روابط عمومی مدیریت بهزیستی شهرستان شیراز به منظور بررسی چالش های کمیسیون پزشکی جلسه ای با حضور دکتر محسنی مدیر بهزیستی شیراز در محل کمیسیون برگزار شد.در این جلسه که با شرکت فرامرزی مسئول کمیسیون، تیموری دبیر کمیسیون، احمدی نماینده حراست، دکتر نیک سرست متخصص روان، عابدی کارشناس ذهنی و مسئولین دو دفتر پیشخوان همکار بهزیستی در کمیسیون پزشکی برگزار گردید در خصوص بررسی مشکلات پرونده های ارسالی از سوی دفاتر پیشخوان و سایر چالش‌های کمیسیون تبادل نظر گردید.