محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

میز خدمت کارکنان اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد و مراکز تحت نظارت به مناسبت هفته بهزیستی در محل مصلی نماز جمعه این شهرستان برگزار گردید

به مناسبت گرامیداشت هفته بهزیستی در تاریخ بیست و چهارم تیرماه ۱۴٠۱با حضورپورآقایی سرپرست اداره بهزیستی شهرستان فیروزآبادوتلاش و همکاری کلیه پرسنل ستاد اداره بهزیستی،واحد اورژانس اجتماعی وکلیه مراکز تحت نظارت بهزیستی«کارکنان مراکز مثبت زندگی،مراکز حرفه آموزی معلولین،مرکز نگهداری معلولین،مراکز اقامتی میان مدت ،مراکز مشاوره و…»در محل مصلی نماز جمعه شهرستان میز خدمت برگزار گردیده وبه سوالات مراجعه
کنندگان پاسخ گفته شد.
به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد اهم برنامه‌های اجرا شده ضمن میز خدمت بهزیستی به شرح ذیل انجام شد:
نصب بنرتهیه شده از سوی اداره بهزیستی شهرستان و مراکز تحت نظارت با طرح ارائه شده از سوی اداره کل بهزیستی در سرتاسرورودی مصلی ومحل برگزاری نماز

برپایی نمایشگاه صنایع دستی و کارهای هنری معلولین مراکز حرفه آموزی تحت نظارت
برپایی نمایشگاه عکس و پوستر مراکز اقامتی میان مدت تحت نظارت

تهیه بروشور با موضوعات مرتبط با بهزیستی توسط کلیه مراکز حاضر در مراسم میزخدمت و توزیع آن بین شرکت کنندگان در نماز جمعه
ایراد سخنرانی توسط حجت الاسلام والمسلمین بهزادی امام جمعه موقت با موضوعات مرتبط با هفته بهزیستی و تبریک فرارسیدن این هفته

ایراد سخنرانی توسط پور آقایی سرپرست اداره بهزیستی وتشریح وظایف بهزیستی و ارائه خلاصه عملکرد این اداره
شرکت کارکنان در نماز جمعه

پذیرایی از شرکت کنندگان در نماز جمعه./انتهامرتضوی