محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

نخستین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی استان فارس در سال جاری

نخستین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی استان فارس در سال جاری با حضور اعضا در دفتر فنی استانداری برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل بهزیستی فارس:

در این جلسه که به دبیری اداره کل بهزیستی فارس برگزار شد، پیرامون موضوعاتی از جمله الزام دستگاههای ذیربط در زمینه صدور مجوز و تایید پروانه های مطب های شخصی و مراکز درمانی به مناسب سازی ،ارائه گزارش شهرداری شیراز در خصوص وضعیت خرید ون های مناسب سازی شده جهت استفاده افراد دارای محدودیت ،گزارشی از وضعیت پارکینگ های ویژه افراد دارای معلولیت در سطح شهر شیراز ،فعال سازی سیستم گویای اتوبوس های درون شهری ،مناسب سازی نوشته های پشت این اتوبوس ها و همچنین تاکید بر فرهنگ سازی و انجام آموزش جهت تغییر و ایجاد نگرش در زمینه مناسب سازی و الزام فرمانداران همه شهرستانها به برگزاری منظم جلسات مناسب سازی بحث و تبادل نظرگردید .