محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

کارگاه پیشگیری از خودکشی توسط اورژانس اجتماعی و دفتر پیشگیری از آسیبهای اجتماعی بهزیستی قیروکارزین برگزارشد .


به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان قیروکارزین
به مناسبت هفته پیشگیری از خودکشی مرکز اورژانس اجتماعی باهمکاری دفتر پیشگیری از آسیبهای اجتماعی اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی توسط مدرس و تسهیلگر طرح پیشگیری از خودکشی مریم همتی جهت تعدادی از عموم مردم در حسینیه روستای دهبه نمود.
در این کارگاه مباحثی درخصوص عوامل زمینه ساز بروز خودکشی ،علائم هشدار دهنده بروز خودکشی .علایم افسردگی .معرفی خطوط مشاوره تلفنی و آموزش مهارت کنترل هیجانات منفی بیان شد.انتها/ امینی