محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

کسب رتبه اول عملکرد مسکن شهرستان های فارس در سال 1400 توسط حوزه مسکن شهرستان زرین دشت

حوزه مسکن شهرستان زرین دشت موفق به کسب رتبه اول عملکرد این حوزه بین شهرستان های فارس گردید.

به گزارش روبط عمومی شهرستان زرین دشت:

در راستای طرح تامین مسکن مددجویان و با پیگیری های بعمل آمده ، حوزه مسکن شهرستان زرین دشت موفق به کسب رتبه اول عملکرد این حوزه بین شهرستان های فارس گردیده است. آرزو شکوهیان نژاد رئیس اداره بهزیستی این شهرستان بیان کرد : زرین دشت در زمینه جذب اعتبار مسکن ویژه خانوارهای دارای حداقل دو عضو معلول شهری و روستایی ، ایتام ، محرومین و سایر معلولین و مددجویان نیز بعد از شهرستان شیراز با جذب 78701000000 ریال ، بیشترین اعتبار بلاعوض در سطح استان را داشته است.

انتها/رفیعی