دسته بندی: 29 خرداد 1399

برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از خودکشی ویژه مددکاران کمیته امداد امام خمینی (ره) توسط مددکار مرکز اورژانس اجتماعی اداره بهزیستی شهرستان زرین دشت

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان زرین دشت: کارگاه پیشگیری از خودکشی جهت دانش افزایی مددکاران کمیته امداد توسط

ادامه مطلب