دسته بندی: شهرستان شیراز

محفل انس با قرآن

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان کوه چنار، مراسم تلاوت قرآن کریم توسط قاریان روشن دل اصغر و سمیه

ادامه مطلب

قیروکارزین /رییس و کارکنان اداره ومرکز اورژانس اجتماعی بهزیستی قیروکارزین همگام با ملت شریف و ولایتمدارشهرستان در راهپیمایی روز قدس شرکت کردند.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی قیروکارزینمرادی رییس بهزیستی قیروکارزین به همراه کارکنان اداره ،مرکز اورژانس اجتماعی ،تسهیلگران وجامعه هدف بهزیستی

ادامه مطلب