دسته بندی: شهرستان شیراز

مراسم تجلیل از احمد پور آقایی رئیس اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد وپرسنل این اداره توسط کارکنان مرکز حرفه آموزی پسران تابش با مدیریت طاهری انجام شد

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد ، به مناسبت هفته بهزیستی درتاریخ بیست ونهم تیرماه کارکنان مرکز حرفه

ادامه مطلب

نمایشگاه-هفته بهزیستی

حضور نماینده توانبخشی مبتنی برجامعه(cbr) استان فارس در نمایشگاه دستاوردهای معلولین در باغ موزه قصر تهران به مناسبت هفته بهزیستی

ادامه مطلب

مراسم تجلیل از احمد پور آقایی رئیس اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد و کارکنان ستاداین اداره و کارکنان مجتمع خدمات بهزیستی شهدای بخش میمند، توسط مرکز اقامتی میان مدت راه نجات فردای سبز با مدیریت فاضلی انجام شد

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد ، صبح روز شنبه مورخ یکم مرداد ماه ۱۴٠۱ طی مراسمی،به مناسبت

ادامه مطلب